Cadrul geografic

În nordul extrem al României, în Ţara Maramureşului, comuna Săpânţa este aşezată pe malul drept al Tisei în dreptul Văii Tarasaului, aproape de confluenţa râurilor Săpânţa şi Tisa. Pe D.N. 19, localitatea este situată la aproximativ 18 km distanţă de municipiul Sighetul Marmaţiei. 
Săpânţa este una din comunele mari ale Maramureşului. Comuna are hotar cu municipiul Baia Mare şi localităţile Certeze (judeţul Satu Mare), Remeţi, Câmpulung la Tisa, Sărăsău, Sighetu Marmaţiei, Giuleşti şi Ocna Şugatag. La nord Săpânţa este mărginită de râul Tisa, care desparte aici România de Ucraina.
Suprafaţa comunei este de aproximativ 150 de kilometri pătraţi şi cuprinde lunci, terase, dealuri şi munţi. Terenurile cultivate ocupă o suprafaţă de aprox. 600 hectare. Peste 417 hectare sunt ocupate cu livezi, 5561 hectare cu fâneţe şi 7530 hectare cu păduri de foioase şi conifere. 
Aşezarea este dominată de Piatra Săpânţei, o formaţiune vulcanică impresionantă de pe râul Săpânţa, care izvorăşte de sub vârful Rotundu (1500m altitudine), printre stâncile nordice ale Munţilor Ignişului şi se varsă în Tisa la 228 m altitudine. Cursul râului este de circa 20 km, destul de abrupt şi traversează o zona împădurită. Albia râului este plină de bolovani mari. Cascada, frumuseţea peisajului, accesibilitatea traseului (drum forestier modernizat), cât şi posibilitatea de a practica pescuitul sportiv (păstrav, lipan, etc.) permit practicarea multor forme de turism. Câteva repere turistice care vor fi amplu tratate în secţiunea de turism a siteului sunt: 
♦ Piatra Săpânţei (941 m) 
♦ Vf. Rotunzilor (1240m)
♦ cascada
♦ izvoarele cu ape minerale
♦ păstrăvăria
♦ parcul dendrologic (ce înconjoară Mănăstirea Săpânţa-Peri).
Casele săpânţenilor sunt construite de-a lungul drumului şi al străzilor şi văilor laterale (Valea Săpânţei). Gospodăriile au grădini mari cu pomi fructiferi. Imense grămezi de mere roşii stivuite toamna pe verdele crud al ierbii din grădini, oferă privitorului un adevărat spectacol de culoare.

Copyright © 2008 Primaria Sapanta. Toate drepturile rezervate.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!