Istoricul localităţii

PrezenÅ£a omului pe meleagurile săpânÅ£ene a lăsat urme încă din epoca bronzului. Muzeul din Sighetul MarmaÅ£iei păstreaza vestigii arheologice din această perioadă, descoperite pe teritoriul comunei.
Comuna SăpânÅ£a este una dintre cele mai vechi şi mai importante localităţi din Maramureş. Primele atestări ale prezenÅ£ei umane pe teritoriul comunei datează din era neolitică, din epoca bronzului. La Muzeul din Sighet sunt păstrate vestigii arheologice din această perioadă.
Cea mai veche atestare documentară este de la 30 Octombrie 1373. Numele localităţii (Zapancha), este menÅ£ionat în legătură cu un conflict legat de proprietăţi, între boierii locali şi coloniştii saşi şi maghiari aduşi de regatul maghiar. În acea diplomă se stabileşte limita dintre teritoriul acordat coloniştilor (care formeazş hotarul Câmpulungului) şi hotarul SăpânÅ£ei. Conflictul a durat mai mult timp şi este menÅ£ionat în mai multe diplome maramureşene (Ioan Mihalyi de Apsa).
Boierii din SăpânÅ£a au luptat şi în alte rânduri pentru a-şi păstra moşiile şi unii dintre ei aveau moşii şi în alte aşezări din Maramureş. Vechile diplome maramureşene înregistrează o mulÅ£ime de familii nobile din această localitate. Dintre acestea amintim familiile: Stan, Gherhes, Tivadar, Bosa, Finta, Giurgi, Nan, Pop, SteÅ£cu, SăpânÅ£an, Tite, Holdis, Turda, Banc şi alÅ£ii.
Încă din acea perioadă, SăpânÅ£a era o localitate importantă. Ioan Mihalyi de Apsa face referire în Diplomele maramureşene, la puterea economică a localităţii, amintind despre existenÅ£a mai multor mori de apă pentru măcinatul cerealelor. Un document din 1404 aminteşte o moară pusă în mişcare de apele râului SăpânÅ£a, despre care Tit Bud precizează că avea două roÅ£i şi aparÅ£inea Mănăstirii Sfântul Arhanghel Mihail din Peri.
Istoria localităţii este strâns legată de activitatea Bisericii, preoÅ£ii având întotdeauna un rol de maximă importanţă în viaÅ£a comunităţii. Amănunte despre acest subiect vor putea fi regăsite pe paginile acestui site în secÅ£iunea de istorie a paginii dedicată Mănăstirii SăpânÅ£a-Peri.
De-a lungul timpului, principalele activităţi economice ale săpânÅ£enilor au fost creşterea animalelor şi cultivarea pământului, activităţi care marchează înca viaÅ£a comunei.

Copyright © 2008 Primaria Sapanta. Toate drepturile rezervate.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!